لیست قیمت

لیست قیمت انواع کاشی و سرامیک با مصارف مختلف از برندهای معتبر ارائه شده توسط فروشگاه سرام آرا

برند
کاربرد
تصویر برند کد محصول سایز عنوان قیمت
(تومان)
موجودی متراژ در کارتن
(متر مربع)
تعداد در کارتن
موزائیک شیشه ای روکارنو C4BL0296 30*30 موزائیک شیشه ای C4BL0296 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C4OR0028 30*30 موزائیک شیشه ای C4OR0028 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C4CR0107 30*30 موزائیک شیشه ای C4CR0107 تماس بگیرید دارد 1 10
موزائیک شیشه ای روکارنو C4CR0106 30*30 موزائیک شیشه ای C4CR0106 تماس بگیرید دارد 1 10
موزائیک شیشه ای روکارنو C4CR0105 30*30 موزائیک شیشه ای C4CR0105 تماس بگیرید دارد 1 10
موزائیک شیشه ای روکارنو C6RE0074 30*30 موزائیک شیشه ای C6RE0074 تماس بگیرید دارد 1 10
موزائیک شیشه ای روکارنو C6RE0075 30*30 موزائیک شیشه ای C6RE0075 تماس بگیرید دارد 1 10
موزائیک شیشه ای روکارنو C6RE0076 30*30 موزائیک شیشه ای C6RE0076 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6CR0108 30*30 موزائیک شیشه ای C6CR0108 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6BK0176 30*30 موزائیک شیشه ای C6BK0176 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C4BL0285 30*30 موزائیک شیشه ای C4BL0285 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6BK0177 30*30 موزائیک شیشه ای C6BK0177 تماس بگیرید دارد 1 11